IC GROUP A/S

IC
End-of-day quote. End-of-day quote  - 08/02
37.7DKK -2.84%

IC A/S : Nasdaq Copenhagen A/S imødekommer IC Group A/S' anmodning om afnotering og sletning fra handel af selskabets aktier

07/08/2019 | 07:43am

Som meddelt i selskabsmeddelelse af 5. juli 2019 har Friheden Invest A/S iværksat en tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i IC Group A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72. På denne baggrund indsendte IC Group A/S' bestyrelse en anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om at selskabets aktier slettes fra handel og officiel notering, således at sidste handelsdag bliver den 2. august 2019. Nasdaq Copenhagen A/S har dags dato imødekommet denne anmodning.

Sidste handelsdag for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S vil dermed være den 2. august 2019.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43

Disclaimer

IC Group A/S published this content on 08 July 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2019 11:42:08 UTC

Copier lien
All news about IC GROUP A/S
07/2019
07/2019
07/2019
07/2019
07/2019