TÜRK TUBORG BIRA VE

TBORG
End-of-day quote. End-of-day quote  - 06/11
17.59TRY -0.45%

Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii : Yönetim Kurulu Komiteleri

08/05/2020 | 11:22am

Şirketimizin 5 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1) Mevcut Denetimden Sorumlu Komite'de yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliğine Tülin Karabük'ün seçilmesine,

2) Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Mali İşler Müdürü Evren Kılınçpınar'ın seçilmesine,

3) Mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Tülin Karabük'ün, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Finans Başkan Yardımcısı Timur Gökmeral'in seçilmesine,

4) Yeni kurulacak Aday Gösterme Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliklerine Aran Ernest Oelsner'in ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayşe Güvenç'in seçilmesine,

karar verilmiştir.

Disclaimer

Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AS published this content on 05 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 15:21:04 UTC

© Publicnow 2021
Copier lien
All news about TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.
08/05