TRAKCJA PRKII S.A.

TRK
End-of-day quote. End-of-day quote  - 09/18
1.6PLN -5.21%

Trakcja PRKiI S A : 25/2020 - Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F

08/05/2020 | 12:52pm

Zarząd spółki Trakcja S.A. ('Spółka') w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 8 maja 2020 r. niniejszym informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2020 r. Spółka uzyskała zgodę obligatariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii F (zamiennych na akcje serii D) oraz doszło do obustronnego podpisania Aneksu nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Serii F w zakresie zmiany terminu wypłaty odsetek. Nowy termin wypłaty odsetek (okres odsetkowy) będzie wynosić 3 miesiące. Pozostałe istotne Warunki Emisji Obligacji Serii F nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Powrót do listy

Disclaimer

Trakcja PRKiI SA published this content on 05 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 16:51:08 UTC

Copier lien
All news about TRAKCJA PRKII S.A.
08/20
08/05
07/07
07/07
06/04