SJÓVÁ-ALMENNAR TRYGG

SJOVA
End-of-day quote. End-of-day quote  - 11/26
36.6ISK -2.14%

Sjóvá Almennar tryggingar : Sjóvá – Árshlutauppgjör 1.072 m.kr. hagnađur á fyrstu sex mánuđum ársins 2020

08/19/2020 | 12:02pm

19. ágúst 2020 - Fréttatilkynning

Sjóvá - Árshlutauppgjör

1.072 m.kr. hagnaður á fyrstu sex mánuðum ársins 2020

Annar ársfjórðungur 2020

 • Hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 213 m.kr. (2F 2019*: 718 m.kr.)
 • Hagnaður af fjárfestingastarfsemi fyrir skatta 1.466 m.kr. (2F 2019*: 1.043 m.kr.)
 • Hagnaður tímabilsins 1.538 m.kr. (2F 2019: 1.548 m.kr. hagnaður)
 • Ávöxtun fjárfestingarsafns félagsins 4,8% (2F 2019: 4,2%)
 • Samsett hlutfall 96,8% (2F 2019*: 89,0%)

6M 2020 og uppfærðar horfur

 • Hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 398 m.kr. (6M 2019*: 1.241 m.kr.)
 • Hagnaður af fjárfestingastarfsemi fyrir skatta 914 m.kr. (6M 2019*: 1.702 m.kr.)
 • Hagnaður tímabilsins 1.072 m.kr. (6M 2019: 2.601 m.kr.)
 • Ávöxtun fjárfestingarsafns félagsins 4,6% (6M 2019: 7,9%)
 • Samsett hlutfall 97,7% (6M 2019*: 90,7%)
 • Horfur fyrir árið 2020 gera ráð fyrir að samsett hlutfall verði um 95% og að hagnaður fyrir skatta verði um 2.600 m.kr. Horfur til næstu 12 mánaða (3F 2020 - 2F 2021) gera ráð fyrir að hagnaður fyrir skatta nemi um 2.400 m.kr. og að samsett hlutfall verði um 94%.
  Horfur um afkomu taka mið af afkomu af fjárfestingastarfsemi það sem af er ári

Hermann Björnsson, forstjóri:

"Grunnreksturinn er sterkur og skilar nú jákvæðri afkomu átjánda fjórðunginn í röð með samsett hlutfall upp á 96,8%. Sterkur grunnrekstur til lengri tíma gerði okkur kleift að bregðast við þeim mikla samdrætti sem varð á umferð þegar samkomubann tók gildi á landinu í mars sl. og fella niður iðgjöld bifreiðatrygginga einstaklinga í maí. Lækkun iðgjalda vegna þessarar ráðstöfunar nemur um 650 m.kr. og kom að fullu fram á öðrum ársfjórðungi. Aðgerðin vakti ánægju viðskiptavina og við finnum fyrir miklum meðbyr vegna hennar. Síðastliðna 12 mánuði hafa viðskiptavinir Sjóvá fengið samtals um 1.300 m.kr. greiddar í formi niðurfellingar maí gjalddagans og/eða vegna tjónleysis.

Iðgjöld fjórðungsins dragast saman um 13% frá sama fjórðungi í fyrra og skýrist nær eingöngu af niðurfellingu maí gjalddaga ökutækjatrygginga. Að öðru leyti vegur iðgjaldavöxtur á einstaklingsmarkaði á fjórðungnum upp

 • móti samdrætti í iðgjöldum fyrirtækja og þá aðallega hjá fyrirtækjum sem starfa innan ferðaþjónustunnar. Unnið hefur verið náið með þessum fyrirtækjum, líkt og öllum okkar viðskiptavinum sem á þurfa að halda, með góðum árangri.

Fjárfestingastarfsemin skilaði afar góðri afkomu á öðrum ársfjórðungi í kjölfar taps af starfseminni á fyrsta ársjórðungi. Við höfum bent á að miklar sveiflur einkenni afkomuna í þessum hluta starfseminnar en sjaldan séð viðlíka viðsnúning líkt og varð á milli fyrsta og annars ársfjórðungs þessa árs. Afar ánægjulegt var að sjá eignasafnið taka við sér á öðrum ársfjórðungi og standa af sér miklar sveiflur á eignamörkuðum undanfarna mánuði.

Breytingartillaga stjórnar um að fresta ákvörðun um greiðslu arðs fyrir rekstrarárið 2019 var samþykkt á aðalfundi félagsins þann 12. mars sl. Fjárhagslegur styrkleiki félagsins er óumdeildur líkt og uppgjör annars ársfjórðungs sýnir. Enn er þó talin vera of mikil óvissa til staðar til þess að hægt sé að taka ákvörðun um hvort og með hvaða hætti staðið verður að arðgreiðslu til hluthafa líkt og til stóð í upphafi árs. Slík ákvörðun er háð samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.

Horfur fyrir árið 2020 gera ráð fyrir að samsett hlutfall verði um 95% og að hagnaður fyrir skatta verði um 2.600 m.kr. Horfur til næstu 12 mánaða (3F 2020 - 2F 2021) gera ráð fyrir að hagnaður fyrir skatta nemi um 2.400 m.kr. og að samsett hlutfall verði um 94%."

*samanburðarfjárhæðum fyrir árið 2019 hefur verið breytt í samræmi við leiðbeinandi tilmæli FME SÍ nr. 1/2020

Fjárfestafundur og beint streymi frá fundinum 19. ágúst kl. 16:15

Markaðsaðilum og fjárfestum er boðið á kynningarfund 19. ágúst kl. 16.15 þar sem Hermann Björnsson forstjóri mun kynna afkomu félagsins á öðrum ársfjórðungi og fyrstu sex mánuðum ársins. Fundurinn fer fram í fundarsal félagsins í Kringlunni 5, 6. hæð. Fyrirkomulag fundarsins verður í takt við gildandi sóttvarnarreglur. Fundinum verður streymt beint á slóðinni https://www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/afkomukynning-f2-2020/og vilji aðilar bera upp spurningar sem tengjast uppgjörinu má senda þær á netfangið fjarfestar@sjova.is á meðan á útsendingu stendur og verður þeim svarað í lok fundarins.

Kynning á uppgjörinu verður aðgengileg á vef Sjóvár www.sjova.is/fjarfestarfrá þeim tíma er kynningarfundurinn hefst og verður upptaka af fundinum aðgengileg á sömu síðu að fundi loknum.

Fjárhagsdagatal

3F 2020 - 29. október 2020

4F 2020 - 11. febrúar 2021 Aðalfundur 2021 - 12. mars 2021

The News Announcement and Investors' Presentation in English will be available on the website www.sjova.is

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða fjarfestar@sjova.is.

2/3

Fjárhæðir eru í milljónum króna

Helstu niðurstöður og lykiltölur

Vátryggingastarfsemi

Iðgjöld tímabilsins

Hluti endurtryggj. í iðgjaldatekjum

Eigin iðgjöld

Fjárfestingatekjur af vátryggingarekstri*

Aðrar tekjur

Heildartekjur af vátryggingarekstri

Tjón tímabilsins*

Hluti endurtryggjenda í tjónum tímabilsins Eigin tjón*

Rekstrarkostnaður af vátryggingarekstri

Heildargjöld af vátryggingarekstri

Hagnaður af vátryggingarekstri

Fjárfestingastarfsemi

Fjárfestingatekjur af fjárfestingastarfsemi* Tæknil. vaxta- og gengisbr.vátryggingask.* Rekstrarkostnaður af fjárfestingastarfsemi

Hagnaður af fjárfestingastarfsemi

Hagnaður fyrir tekjuskatt

Tekjuskattur

Heildarhagnaður tímabilsins

Tjónahlutfall*

Endurtryggingahlutfall

Kostnaðarhlutfall

Samsett hlutfall*

Rekstrarhlutfall

Arðsemi eigin fjár eftir skatta á ársgrundv. Arðsemi eigin fjár fyrir skatta á ársgrundv.

Hagnaður á hlut

Niðurstaða endurtrygginga

Vátryggingaskuld

Heildareignir

Eigið fé

Gjaldþolshlutfall

Lágmarksfjármagnshlutfall

2F

2F

2020

2019*

%

4.539

5.220

-13,0%

-251

-250

0,2%

4.288

4.970

-13,7%

42

124

-66,2%

48

82

-41,2%

4.379

5.176

-15,4%

-3.242

-3.543

-8,5%

84

79

5,5%

-3.158

-3.464

-8,8%

-1.007

-993

1,4%

-4.165

-4.457

-6,5%

213

718

-70,3%

1.812

1.416

28,0%

-228

-287

-20,4%

-118

-86

37,1%

1.466

1.044

40,5%

1.679

1.762

-4,7%

-142

-214

-33,9%

1.538

1.548

-0,6%

71,4%

67,9%

3,2%

2,0%

22,2%

19,0%

96,8%

89,0%

95,4%

86,6%

36,8%

42,0%

40,2%

47,8%

1,15

1,12

-146

-110

31.494

28.812

56.658

51.831

17.116

15.666

1,56

1,54

3,93

4,01

6M

6M

2020

2019*

%

9.823

10.017

-1,9%

-571

-485

17,9%

9.251

9.532

-2,9%

115 253 -54,6%

97 119 -18,3%

9.464

9.905

-4,5%

-7.427

-6.825

8,8%

396 160 147,1%

-7.032

-6.665

5,5%

-2.034

-2.000

1,7%

-9.065

-8.665

4,6%

398 1.241 -67,9%

1.782

2.445

-27,1%

-574

-560

2,6%

-294

-184

59,9%

914 1.702 -46,3%

1.313 2.942 -55,4%

-240

-341 -29,6%

1.072 2.601 -58,8%

75,6% 68,1%

1,4% 2,5%

20,7% 20,0%

97,7% 90,7%

96,0% 88,0%

12,8% 35,3%

15,7% 39,9%

0,80 1,88

-139-255

31.494 28.812

56.658 51.831

17.116 15.666

1,56 1,54

3,93 4,01

*samanburðarfjárhæðum fyrir árið 2019 hefur verið breytt í samræmi við leiðbeinandi tilmæli FME SÍ nr. 1/2020

Samstæðureikningur Sjóvár fyrir annan ársfjórðung 2020 var samþykktur af stjórn og forstjóra á

stjórnarfundi þann 19. ágúst 2020. Árshlutareikningurinn hefur hvorki verið kannaður né

endurskoðaður af endurskoðendum félagsins.

3/3

Fjárhæðir eru í milljónum króna

Disclaimer

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. published this content on 19 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2020 16:01:07 UTC

© Publicnow 2021
Copier lien
All news about SJÓVÁ-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
10/28
08/17
05/12
02/11
08/2020