KD GROUP, FINANCNA D

KDHR
End-of-day quote. End-of-day quote  - 02/17
42.8EUR -1.38%

KD financna druzba d d : Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

08/11/2020 | 09:49am

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

po stanju na dan 31.7.2020

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s prvim odstavkom

4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja naslednje podatke:

  1. sestava sredstev družbe na dan 31.7.2020:

Delež v % od

vseh sredstev

1

Naložbe v tržne vrednostne papirje

40,93

2

Naložbe v netržne vrednostne papirje

6,27

3

Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

8,06

4

Ostalo

44,74

Sredstva skupaj

100

  1. deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.7.2020:

Delež v % od

vseh sredstev

1

CROATI 3 7/8 05/30/22

7,76

2

BTPS 5 1/2 11/01/22

5,49

3

SPGBEI 0.3 11/30/21

5,36

4

ŠUMIJEV KVART d.o.o.

4,69

5

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

4,32

6

SPGBEI 1.8 11/30/24

4,27

7

FRTR 01 07/25/21

3,05

8

PKNPW 2 1/2 06/30/21

1,97

9

MACEDO 3.975 07/24/21

1,87

10

FONTES GROUP d.o.o.

1,63

To obvestilo je od 12.8.2020 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd-group.comv sklopu javnih objav in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

KD Group d.d.

Disclaimer

KD Group dd published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2020 13:48:04 UTC

© Publicnow 2022
Copier lien
All news about KD GROUP, FINANCNA DRUZBA, D. D.
04/2021
08/2020
05/2020
02/2019
07/2018