IC Group A/S

IC
Delayed NASDAQ OMX COPENHAGEN - 08/02 05:10:00 pm
37.7DKK
-2.84%

IC A/S : Anmodning om afnotering

Envoyer par e-mail
07/05/2019 | 01:17 pm

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 5. juli 2019 fra Friheden Invest A/S ('Friheden Invest') om tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærer i IC Group A/S ('IC Group'), hvorefter Friheden Invest vil eje samtlige aktier i IC Group, har IC Groups bestyrelse i dag besluttet at ansøge Nasdaq Copenhagen A/S om, at aktierne i IC Group slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Såfremt ansøgningen imødekommes, forventes den sidste handelsdag for aktierne i IC Group at være den 2. august 2019.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Karin Hjort Jensen
Executive assistant to the CEO
+45 32 66 75 43

Disclaimer

IC Group A/S published this content on 05 July 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2019 11:17:08 UTC

Envoyer par e-mail